State of the Country

six-of-pentaclesGaeilge (For English translation, please see below)
B’fhéidir gur rinneadh trácht ar seo le déanaí ach ní fhacasa é. An tseachtain seo caite, do chaith mé roinnt ama ag faire a gcuid fianaise á thabhairt uathu ag na huaisle Enda Kenny, Pat Rabbitte, Joan Burton, Bertie Ahern, et al.,
Agus mé im’ shaoránach ríméadach na tíre seo, do chuir sé clár ar mo chluasa ag éisteacht le, agus ag faire ar, a gcuid iompair ós comhair a gcomhghleachaithe, agus ba léir é go raibh siad ag tapaidh an deis chun “toghchánaíocht de réir an sean-nós” a chur ar siúl. Ní raibh ann dóibh ach ‘charade’, gnáthgheamaireacht na Dála. Bhí mé ag feitheamh, agus ag súil, le réimiúlacht, le meas, agus le humhlaíocht. Dhéanfadh leath-‘apologia’ an ghnó, fiú leithscéal ón gcroí.
Tháinig an smaoineamh chugam: “Níl san ócáíd seo ach cluiche dóibh, iad cosúil le páistí seanchríonna, agus iad ag ligint orthu gur daoine fásta iad, fad is a bhí siad ag magadh faoinár n-institiúidí, gan ar bun acu ach iarraim cúis ar nós matadóra. Ni hea, ach ar nós fir sorcais ag ligint orthu gur matadóirí iad. Ní raibh san éisteacht seo de réir dealraimh ach cró sorcaise. Bhí áiméar ar fáil dóibh an bhinnbharraíocht a bheith acu ar duine agus fonóid a dhéanamh faoi dhuine eile. Ócáid dóibh chun a lucht leanúna a mhúscailt, saillte le dea-chaint, amhail is gur orthusan a bhí an cáipéis.
Bhí mé am shamhlú go raibh cailíní deasa ar an maide luascáin, go raibh fir cróga ar an sreang ard, agus, cinnte, ba chóir go mbeadh ‘pierrot’ ann. Fir sorcais i ndáiriíre, agus deor ollmhóir ar a leiceann acu agus iad ag déanamh trua don chine daonna faoi fhulaingt do-inste. Ach, tada le feiscint. Ní duine sorcais le croí óir a bhí os ár gcomhair amach, ní raibh grá ná trua le feiscint ann. Ní raibh ann ach dróid-anna nua-aimseartha amháin, Daleks na Dála, agus caint an gheilt á chogaint acu. Ba mhaslach a gcuid cainte agus iad gealsúileach agus tom-eireaballach, ag tabhairt masla do mhuintir na tíre seo atá ag fulaingt go huafásach faoina réimeas, muintir a bhfuil deacair orthu foighneamh lena ngréasán bréag, lena bhfeall ar iontaoibh, agus lena seápála.
Ach gan amhras ní raibh na daoine atá faoin fhulaingt is mó feasach faoin bhfeic náisiúnta seo ar raidió agus ar teilifís. Bhíodar ag codail amuigh ar an sráid agus faoin sceach, ag maireachtáil i lóistíní sealadacha. Nó faoi fhulaingt sa bhaile, gan dóthain airgid acu , gan teas, gan solas, gan bia, gan sólás. Nó ag faire ar glao Skype ó aird i gcéin chun a chlann páistí a fheiscint, chun a chéile a chloisteáil, daoine a ligeadh le sruth mar chacamas le sruth dramhaíol as obair dramhaíola na tíre seo chun áit a chur in áirithint don Déine. Don diabhail le clár damanta na Déine!!
Ach fós anois, agus na hócáidí á leanúint agam ar nuacht an lae, agus na pobalbhreitheanna ag teacht ar shála a chéile, cuireann sé iontas an domhain orm faoi chad atá i ndán dúinn. Tá dian-rialú ann ag na Deasaigh anois, agus iad tacaithe le hairgead a ghoideadh, agus le cambheartanna sracaidh leathdhleathacha a bhí dlisteanaithe ag rialtas i ndiaidh rialtais thar na blianta. Tá an Ceartlár plódaithe leis an iomarca polaiteoirí ainléanta atá deamhéineacha agus garúla agus iad ag iarraidh greim a fháil ar sopanna agus ar gearróga an daonlathais. Agus na Ciotaigh, cosúil le Néandertálaigh i bhfolach ó na dineasáir caipitlíocha atá ar díbheargach ar machairí móra na hÉireann, tá na Ciotaigh ina bpluaiseanna díospóireachta, ag míníneacht, ag cur faobhar ar bioranna oighir, agus ag beartú conas ar féidir leo, cosúil le madraí, na conablaigh curtha de láimh ag sealgairí vóta níos éifeachtúla ná iad féin a chosgairt. Meascadh bróid bhréagaigh ar bhonn prionsabal amhrasacha, éide nua don Impire snite as bréaga, as calaois agus deartha ag claonbholscairí. Sea, is soiléir anois é, go bhfuil toghachán ag teach chugainn anois, in éineacht leis an ngnáth-bhús! Tuigim, a Yeats Uasal, beidh “the catch-cries of the clowns” againn, mar aon leis.
Ach an bhfuil sé riachtanach go dtitfidh sé amach mar sin? Cad is tuairim duit faoi? Fad is atá guth fós again, ar bheartaigh tú conas a gcaithfidh tusa do guth? In ionad a bheith ag glamaíl ar an ngealach agus tú ag súil go haonarach le macalla glaime a cloisint ar ais, an bhfuil dóthain suime agat ann, an bhfuil an ‘nous’ ionat, an bhfuil tú cróga go leor chun an fód a sheasamh? Chun an fhírinne a rá, táimse in amhras faoi. Dá mbeadh caoi agam air anois, “I would arise and go now, and go to a little Greek island”, chun mo shaol a chaitheamh i gcomhluadar le daoine a bhfuil meas acu ar a ndéithe, ar a stair, ar a dteanga, agus ar a gcultúr. Ach ní bheidh an caoi agam é sin a dhéanamh. B’fhearr liom fanacht anseo in Éirinn. Is i mo thír dhúchais í. Is oth liom é a rá, áfach, ach ní bheimid in ann tada a dhéanamh chun an tír áluinn seo a chur le chéile arís go dtí go ndéanfaimis tarrtháil ar spiorad na tíre seo, ar spioraid na ndaoine. De réir dealraimh, níl meas muice ag formhór na ndaoine anois ar ár n-oidhreacht, mar Ghaeil, ar na bunphrionsabail a cheangal an pobal le chéile in aghaidh ár namhaid san am atá thart. Cinnte ní foláir dúinn ár n-aigne a dhíriú ar sin agus 2016 ag teacht in ionad Disneyland bréag-Gaelach a thógáil ós cionn uaigheanna ár muintir is ár laochra.


nine-of-wandsEnglish

Perhaps this has already been commented upon and I missed it. Last week I watched some of the testimony given by Mr. Enda Kenny, Mr. Pat Rabbitte, Ms. Joan Burton, Mr. Bertie Ahern, et al.
As a proud citizen of this country, I felt deeply offended by their attitude towards the questioning, their general behaviour towards their peers, and their obvious seizing of the moment for “d’oul bi’ of electioneering”. The whole thing was just a charade for them, the usual Dáil circus. I waited and waited for dignity, respect, and humility. Even half an apology from the heart.
I thought: “This is a just a game for them, like precocious children playing at being adults, mocking our institutions, trailing their coats like matadors. No, like clowns in a circus pretending to be matadors. It was a circus to them. It was an opportunity to gloat and deride. A time to stir up their followers with their witty barbs and pretence at being responsible.
There should have been beautiful girls on the trapeze, men with courage on the high wire, and of course, there should have been clowns. Real clowns, with a giant tear on their cheeks in their pity for suffering humanity. But, no. These were no clowns with a heart of gold, who love humanity and who pity it. These were mere clown droids, Dáil Daleks, muttering insanities. Their wide-eyed bushy-tailed efforts at humour were an insult to the people of this country who have suffered terribly under their reign, who have put up with their lies, their deceits, and their posturing.
The people they have hurt most, were probably not aware of this national spectacle on television.They were sleeping rough, living in temporary accommodation. Or suffering at home, without enough money for heat or light or food or comfort. Or waiting for a Skype call to see their children, their husbands or wives, who were flushed like shite out of the sewer jobs of this country to make a home for Austerity. Austerity be damned.”
But yet, as I follow events in the news, listen to the polls, I wonder. The Right is in tight command now, supported by stolen money, barely legal extortion rackets legitimised by our Governments for years. The Centre is crowded with well-meaning political illiterates who are grasping for the straws of democracy. And the Left, like Neanderthals hiding from the dinosaurs who maraud on the plains of Ireland, they are hiding in their caves of debate, splitting hairs, sharpening their ice-picks, and planning on how they can live off the carcases left by more efficient hunters of votes. A mixture of false pride in debatable principles, a new garment for the Emperor spun from lies, deceits and designed by spin doctors, yes, it is clear, that there is an election coming down the road, with all the razamatazz that comes with it. Yes, Mr. Yeats, there will be the catch-cries of the clowns, as well.
But does it have to be like that? What do you plan to do? While we still have the Vote, have you decided how you will vote? Instead of howling at the moon in the lonely hope of hearing howling echo back to you, have you enough interest, enough nous, enough courage to speak up? Quite honestly, I doubt it. If I had the chance, I would arise and go now, and go to a little Greek island, to live among people who have respect for their gods, their history, their language, and their culture. But I do not have that chance. I prefer to stay here in Ireland. It is my home. I am sorry to say, however, we can do nothing to restore our beautiful country until we salvage what we can from the wreckage we have left behind us, the spirit of a country, the spirit of its people. It appears that most of the population couldn’t care less about our heritage, as a Gaelic people, about the basic principles that united the people in the face of the enemy in times past. Certainly we will need to direct serious attention to this area with 2016 getting closer by the day. Especially if we do not wish to erect a pseudo-Irish Disneyland over the graves of our ancestors and our heroes.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.